A A A+ A++
logo BIP
Zdjęcia

Aktualności

Dbamy o bezpieczeństwo na drogach

W mijającym tygodniu (06.02.23-10.02.23) pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu w ramach służby liniowej wykonali następujące prace:


-> Remont ‘’ masą na zimno’’ nawierzchni w ciągu drogi powiatowej 1715R ul Brzostków i 1732R ul. Fredry w Jarosławiu.
-> Wycinka zadrzewień/ zakrzaczeń – rębakowanie w ciągu drogi powiatowej 1704R Wiązownica- Radawa- Wola Mołodycka.
->Oczyszczanie pasa drogowego z połamanych w wyniku opadów śniegu drzew w ciągu drogi powiatowej 1698R Kobylnica- Korczowa- Budzyń w m. Budzyń
-> Montaż lustra drogowego w m. Ostrów
-> Zwalczanie śliskości przez posypywanie mieszanką solno- piaskową chodników będących w utrzymaniu PZD na terenie m. Jarosław

Nowy mobilny rębak tarczowy SKORPION 160SD dla drogowców

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu wzbogacił się o nowy sprzęt, jest to rębak do gałęzi SKORPION 160SD za kwotę 84 870 zł brutto. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany przez pracowników służby liniowej do realizowania bieżących prac utrzymaniowych przy wycince gałęzi oraz pni drzew. Zakupiony rębak pozwoli na zapewnienie należytej estetyki pasa drogowego oraz poprawę bezpieczeństwa jego użytkowników.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko -ZAKOŃCZONY

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław, ogłasza nabór na wolne stanowisko: Referent ds. kosztorysowania,
wymiar czasu pracy: pełny etat,
termin składania aplikacji: 18 stycznia 2023 r.

Pełny tekst ogłoszenia zamieszczono w załączniku.

22.12.2022.r
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia,
pragnę przesłać państwu najserdeczniejsze życzenia.
Niech nadchodzące święte będą dla każdego z nas 
niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu 
trosk i zmartwień.
Życzę Państwu , aby odbył się w spokoju, 
radości, wśród Rodziny, Przyjaciół oraz wszystkich 
Bliskich dla Was osób.
A wraz z nadchodzacym Nowym Rokiem 
życzę również dużo zdrowia i szczęścia.
Niech nie opuszcza Was pomyślność 
i spełnią się te najskrytsze marzenia.

Składają Dyrektor i Pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu 

odbiór ulica Zwierzyniecka w Jarosławiu

W dniu 21 .12.2022 roku odbył się odbiór techniczny drogi powiatowej Nr 1729R ulica Zwierzyniecka
w Jarosławiu. 

W ramach inwestycji wykonano :

- 220 mb nawierzchni bitumicznej 

- wymianiono 280mb zniszczonego krawężnika 

- wykonano opaskę bezpieczeństwa wzdłuż wymienionego krawężnika

- wykonano 5 miejsc postojowych z kostki brukowej 

 

Całkowita wartość inwestycji : 498.126,85zł 

Inwestycja współfinansowana z Gminą Miejską Jarosław

20.12.2022.r

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu informuje, że dzień 23.12.2022 r. ( piątek) jest dniem wolnym od pracy, zgodnie z zarządzeniem nr 10/2022 z dnia 19.12.2022r. 

 

 

 

 

 

otwarcie drogi Surmaczówka - Zapałów

9 grudnia 2022 roku w Zapałowie odbyło się oficjalne otwarcie drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczówka - Zapałów w km 4+370 - 7+983

Długość odcinka do przebudowy 3,613 km. Wartość inwestycji 3 633 962,00 zł , w tym:

Udział Nadleśnictwa Jarosław 1 952 410,72 zł
Udział Powiatu Jarosławskiego 908 491,00 zł
Udział Gminy Wiązownica 908 490,00 zł

Zakres robót obejmował wykonanie:

odcinkowe frezowanie istniejącej nawierzchni,
wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową,
wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni poprzez:
ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej gr. 6 cm po zagęszczeniu,
ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej gr. 4 cm po zagęszczeniu,
regulacja wysokościowa zjazdów i skrzyżowań poprzez uzupełnienie do niwelety nowo wykonanej nawierzchni,
renowację istniejącego systemu odwodnienia,
uzupełnienie zaniżonych poboczy do niwelety jezdni.
Wykonawca robót było Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A.w Dębicy.

Chodnik w m. Charytany

W dniu 08.12.2022 nastąpił odbiór chodnika przy drodze powiatowej Nr 1715R Miękisz Nowy-Duńkowice w m. Charytany, jest to kontynuacja budowy ciągu pieszego na odcinku od świetlicy wiejskiej do mostu na rzece Szkło.

Wartość inwestycji : 114 700,00 zł brutto.

W ramach inwestycji wykonany został chodnik z kostki brukowej wraz z kanałem technologicznym i kanalizacją deszczową

Inwestycja współfinansowana została z Gminą Laszki.

29.11.2022.r
informacja

W ramach służby liniowej pracownicy PZD wykonali następujące prace:
- wycinka krzaków w ciągu drogi powiatowej Nr 1629R Widaczów – Świebodna – Pruchnik w m. Jodłówka i Świebodna
- wymiana luster drogowych w ciągu drogi powiatowej 1787R Chłopice – Łowce – Radymno w m. Ostrów i   ulicy Bandurskiego w Jarosławiu
- wymiana uszkodzonych barier ochronnych w ciągu drogi powiatowej 1698R Kobylnica – Budzyń – Korczowa w m. Budzyń
- renowacja rowów w ciągu drogi powiatowej Nr 1629R Widaczów – Świebodna – Pruchnik w m. Jodłówka na długości 325mb

Trwają prace związane z realizacją inwestycji drogowych : przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczówka – Zapałów od drogi wojewódzkiej do mostu w Surmaczówce

 

 

25.11.2022.r
KOMUNIKAT

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W JAROSŁAWIU W ZWIAZKU Z ROZPOCZECIEM ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ DO UŻYTKOWANIKÓW POJAZDÓW KORZYSTAJĄCYCH Z DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMIN: 

- PRUCHNIK
- ROŹWIENICA
- ROKIETNICA
- CHŁOPICE 
- LASZKI 
- WIĄZOWNICA
- RADYMNO
- JAROSŁAW
- PAWŁOSIÓW 
- MIASTA jAROSŁAWIA ( W SZCZEGÓLNOSCI UL KASPROWICZA, A. GRUCY , CZARNIECKIEGO, BEMA, DĄBROWSKIEGO ,ŚW. DUCHA, CHOPINA , BRZOSTKÓW , GŁOWACKIEGO)

O NIE POZOSTAWIANIE POJAZDÓW NA POBOCZU , CHODNIKU, BĄDZ JEZDNI , PONIEWAŻ UTRUDNIA TO W ZNACZNEJ MIERZE SPRAWNĄ PRACĘ PODCZAS AKCJI ZIMA

MAJĄC NA UWADZE POWYŻSZE PZD JAROSŁAW LICZY NA WYROZUMIAŁOŚĆ I ODPOWIEDNIE ZACHOWANIE UŻYTKOWANIKÓW DRÓG NA TERENIE POWIATU JAROSŁAWSKIEGO 

Przebudowa Drogi Powiatowej Pruchnik-Kramarzówka- Helusz

W odniesieniu do ostatniej rady budowy dot. inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik- Kramarzówka- Helusz w km 0+000-8+365” PZD informuje iż postęp prowadzonych robót zgodny jest z harmonogramem a ocena realizacji przebudowy szacowana jest na około 70%.


Aktualnie zrealizowane roboty to:
- wykonana podbudowa nawierzchni drogi,
- przebudowane przepusty,
- na przeważającym odcinku w m. Pruchnik i m. Kramarzówka wykonano chodniki oraz kanalizacje deszczową,
- w m. Kramarzówka na odcinku od ostatniego mostu do granicy powiatu położona została warstwa wiążąca.


W związku z trwającą przebudową po czasowym wyłączeniu drogi na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr1779R Kramarzówka przez Wieś do skrzyżowania z Drogą Powiatową Nr1781R Helusz- Wola Węgierska ruch na w/w odcinku został przywrócony.

nasadzenia drzewek na terenie powiatu jarosławskiego

nasadzenia drzewek na terenie powiatu jarosławskiego 

1. Pruchnik - Nienadowa - 5 sztuk 

2. Makowisko - Bobrówka - 2sztuki 

3. ulica Mickiewicza w Radymnie - 3 sztuki 

4. ulica 3 maja w Radymnie - 1 sztuka 

5. Czudowice - 2 sztuki 

W dniu dzisiejszym pracownicy zakończyli nasadzenia drzewek na terenie powiatu jarosławskiego 

przebudowa drogi powiatowej Wiązownica - Radawa - Wola Mołodycka

Trwają prace związane z przebudowa drogi powiatowej Nr 1707R Wiązownica - Radawa - Wola Mołodycka . 

W ramach przebudowy zostaną wykonane:

- odwodnienie,

- częściowe umocnienie skarp,

- frezowanie nawierzchni,

- podbudowa,

- nawierzchnia na odcinku ponad 12 km.

Wykonawcą jest konsorcjum firm PBI Infrastruktura S.A. oraz PBI WMB Sp. Z o.o. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 8.430.538,48 zł

kopanie rowów  w ciagu dróg powiatowych  na terenie powiatu jarosławskiego

Trwają prace związane z kopaniem rowów na terenie powiatu jarosławskiego. Obecnie prace prowadzone są na terenie gminy Wiązownica w miejscowości Wola Mołodycka ( zakres robót 580mb)

nasadzenia drzewek przy drogach powiatowych na terenie powiatu jarosławskiego

Pracownicy  Służby Liniowej Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu,  realizują prace polegające na uzupełnieniu drzewostanu w ciągu dróg i ulic powiatowych.

50 sztuk sadzonek w kwocie  8 000,00 zł

Lokalizacja nasadzeń :
w ciągu Drogi Powiatowej 1617R Kańczuga – Jarosław - 29 sztuk
w ciągu Drogi Powiatowej 1777R Pruchnik - Nienadowa – 5 sztuk
w ciągu Drogi Powiatowej 1716R Makowisko – Bobrówka – 2 sztuki
miasto Radymno – ul. Mickiewicza, ul 3-go Maja – 4 sztuki
w ciągu Drogi Powiatowej 1633R Rączyna- Roźwienica – 2 sztuki

przebudowa drogi powiatowej Surmaczówka - Zapałów

trwają prace związane z przebudową drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczówka - Zapałów w m Zapałów. Inwestycja współfinansowana z Nadleśnictwem Jarosław oraz Gminą Wiązownica. 

Długość odcinka wynosi 3,613 km

Wartość inwestycji : 

Powiat Jarosławski - 869 731,00 zł 

Nadleśnictwo Jarosław - 1 894 500,00

ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE WYKONANIE: 

- odcinkowe frezowanie nawierzchni 
- wyrównanie isniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną
- wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni poprzez : warstwa wiążąca gr. 6cm oraz warstwa ścieralna gr. 4cm 

- regulacja wysokości zjazdów i skrzyżowań poprzez uzupełnienie do niwelety nowo wykonanej powierzchni 
- renowacja isniejacego systemu odwodnienia 
- uzupełnienie zaniżonych poboczy do niwelaty jezdni 

chodnik w miejscowości Zamiechów

W dniu 07. 11.2022 roku dokonano odbioru technicznego drogi powiatowej  Nr 1792R Łowce - Zamiechów w miejscowści Zamiechów . 

Inwestycja polegała na budowie 147 mb chodnika od szkoły w kierunki świetlicy wiejskiej. 

Wartość inwestycji : 200 000,00zł

Inwestycja została sfinansowana w proporcji: 50% Gmina Chłopice / 50% Powiat Jarosławski

  

UWAGA !!! ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

PZD informuje iż zgodnie z projektem organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej 1619R Zarzecze -Pelnatycze-Bystrowice ( most w m. Cząstkowice), celem poprawy bezpieczeństwa zamontowane zostały progi zwalniające. Kierowcow uprasza się o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do instniejacego oznakowania.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno -Wacławice wraz mostem

W dniu dzisiejszym  podpisana została umowa z firmą Strabag Sp. z o.o. , której przedmiotem będzie przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Radymno-Zabłotce-Wacławice wraz z przebudową mostu  na Potoku Rada w miejscowości Zabłotce w km 6+212 

Kwota realizacji zadania to 5 433 016,40 zł. Zadanie jest dofinansowane z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Planowany termin wykonania inwestycji to październik 2023 rok.

 

wymiana barier energochłonnych ul Pawłosiowska

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu informuje, że w dniu dzisiejszym 20.10.2022r.  zostały zakończone prace związane z wymianą  barier energochłonnych pod mostem kolejowym  w ciągu dróg powiatowych 1725R ulica Pawłosiowska i ul Brzostków w Jarosławiu .

remont poboczy dróg powiatowych - ulica Cegielniana

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu informuje, że w dniu 19.10. 2022r. Pracownicy Służby Liniowej PZD rozpoczeli  prace związane z remontem poboczy na drodze powiatowej Nr 1767R ulica Cegielniana w Jarosławiu , celem poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg.

remont poboczy dróg powiatowych

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu informuje, że w dniu 19.10. 2022r. Pracownicy Służby Liniowej PZD rozpoczeli prace związane z remontem poboczy na drodze powiatowej Nr 1767R ulica Cegielniana w Jarosławiu , celem poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg.

UWAGA!!! ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu informuję , że w związku z trwającą przebudową drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik – Kramarzówka – Helusz zostanie zamknięty odcinek drogi powiatowej w dniu 19.10.2022 r. o godz. 13.00 do godz. 20.00 oraz dnia 20.10.2022 r. od godz. 07.00 do 20.00 na odcinku od skrzyżowania z drogą Nr 1781R Helusz – Wola Węgierska do granicy Powiatu Jarosławskiego . Na czas zamknięcia drogi powiatowej zostanie wprowadzone ręczne kierowanie ruchem na skrzyżowaniach w miejscowości Wola Węgierska , Babice i Helusz.

Za utrudnienia przepraszamy, a wszystkich kierujących prosimy o stosowanie się do znaków drogowych oraz poleceń osób kierujących ruchem. 

17.10.2022.r

W związku z brakiem miejsca na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1749R ulica Cmentarna w Jarosławiu oraz drogi powiatowej Nr 1617R Kańczuga - Jarosław w miejscowści Maleniska , celem ustawienia w okresie świąt Wszystkich Świętych 2022 roku stoisk handlowych z których prowadzona ma być sprzedaż zniczy i kwiatów , Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu informuje, że zostało zakończone przyjmowanie wniosków . 

17.10.2022.r
Komunikat

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu informuje, że trwają prace przy wymianie  barier energochłonnych pod wiaduktem kolejowym w ciągu drogi powiatowej  Nr 1725R ul Pawłosiowska i ul Brzostków w Jarosławiu

Wymiana barier ochronnych

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu informuje iż, od dnia 12.10.2022 prowadzone są prace polegające na wymianie barier ochronnych pod wiaduktem kolejowym w ciągu ulic powiatowych 1725R ul. Brzostków i ul. Pawłosiowska . Kierowców uprasza się o zachowanie szczególnej ostrożności.  

Uwaga - zamknięcie odcinka drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik-Kramarzówka-Helusz

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu informuje, iż w związku z trwającą przebudową drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik-Kramarzówka-Helusz, w dniach 13-14 października 2022 r. zostanie zamknięty dla ruchu odcinek ww. drogi od skrzyżowania z drogą Nr 1781R Helusz - Wola Węgierska do granicy powiatu jarosławskiego. Na czas zamknięcia odcinka drogi powiatowej, na skrzyżowanich w miejscowaściach: Wola Węgierska, Babice, Helusz zostanie wprowadzone ręczne kierowanie ruchem.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Referent ds. księgowości

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Referent ds. księgowości

Wymian czasu pracy: pełny etat

Termin składania aplikacji: 14.10.2022 r.

29.09.2022.r
roboty utrzymaniowe

 

W dniach 26-28 bm. Pracownicy PZD w Jarosławiu , uzupełnili zaniżone pobocza w ciągu drogi powiatowej Nr 1820R Radymno – Walawa – Przemyśl w miejscowości Święte.

22.09.2022.r
remont mostu

W dniu dzisiejszym tj. 22.09.2022 roku pracownicy PZD w Jarosławiu zakończyli remont mostu na rzece Jodłówka w ciągu drogi powiatowej 1619R Zarzecze – Pełnatycze – Bystrowice w km 5+266 . Ruch na wskazanym obiekcie mostowym odbywa się według istniejącego oznakowania pionowego.

roboty utrzymaniowe w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu jarosławskiego

W dniu 22.09.2022 r. pracownicy PZD kontynuują uzupełnianie zielonych tablic miejscowości E-17a
i E- 18a w ciągu dróg powiatowych Nr 1784R Dobkowice – Tapin i droga powiatowa Nr 1785 R Boratyn – Zamiechów na terenie gminy Chłopice . 
Dodatkowo uzupełniono zdeformowane pobocza w ciągu drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów – Laszki – Duńkowice .  Dokonano także  wycinki krzaków i traw w ciągu drogi powiatowej Nr 1675R Nowa Grobla – Miękisz Nowy w miejscowości Czerniawka ( odcinek drogi biegnący przez las)

remont mostu Cząstkowice

W dniu 21.09.2022 roku pracownicy PZD zakończyli wymianę dyliny górnej mostu nad rzeką Jodłówka w ciągu drogi powiatowej Nr 1619R  Zarzecze - Pełnatycze - Bystrowice w miejscowości Cząstkowice w km 5+266. 

W najbliższych dniach  zostaną wymienione uszkodzone elementy poręczy. 

W związku z zakończeniem prac ruch pojazdów odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym oznakowaniem pionowym. 

roboty utrzymaniowe w ciągu dróg powiatowych

 

W dniu dzisiejszym pracownicy Słuzby Liniowej PZD, dokonali wymiany słupków prowadzących U1a , U1b w ciągu drogi powiatowej Nr 1724R ulica Chodkiewicza w Jarosławiu . 

Dodatkowo na drogach powiatowych Nr 1785R Boratyn - Zamiechów oraz 1792R Łowce - Zamiechów na terenie gminy Chłopice zostały uzupełnione tablice  miejscowści E17a 

16.09.2022.r
most w Cząstkowicach

Rozpoczęły się prace remontowe na moście  nad rzeką Jodłówka w ciągu drogi powiatowej Nr 1619R Zarzecze - Pełnatycze - Bystrowice w km 5+266 w miejscowości Cząstkowicach  . Obecnie pracownicy Słuzby Liniowej PZD wykonują prace związane z wymianą nawierzchni dyliny górnej mostu. 

 

 

 

UWAGA !!! ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu informuje, że w związku z planowanymi pracami dotyczącymi remontu mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1619R Zarzecze - Pełnatycze - Bystrowice w km 5+266 w miejscowości Cząstkowice zostanie zamknięty most od dnia 15.09.2022 do dnia 23.09.2022 w godz. od 8.00 do 14.00 ( z wyłaczeniem 17-18.09.2022 r.)

Jeśli warunki atmosferyczne będą niekorzystne w poszczególnych dniach tygodnia prace będą przerwane , a ruch pojazdów bedzie się odbywał możliwie zgodnie z obowiązujacym oznakowaniem.

Wszystkich kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do znaków drogowych oraz poleceń osób kierujących. 

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z inwestycją.

odbiór chodnika w m Ostrów

2 września nastąpił odbiór chodnika w Ostrowie.

Odcinek chodnika mierzy 110 mb, został wykonany kanał technologiczny oraz deszczowy. Wartość zadania to ok. 154.000,00 zł

Inwestycja została sfinansowana w proporcji: 50% Gmina Radymno / 50% Powiat Jarosławski

14.09.2022.r
prace utrzymaniowe

Pracownicy Służby Liniowej PZD w Jarosławiu wykonywali prace związane z oczyszczaniem pasa drogowego ( rębakowanie krzaków) przy drogach powiatowych na terenie gminy Laszki 

przebudowa drogi powiatowej

Trwają prace przy przebudowie drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik-Kramarzówka-Helusz. Wartość robót to 14 741 815,02 zł

Postępy prac ocenili dziś w trakcie wizyty roboczej Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber, Poseł na Sejm RP Tadeusz Chrzan, Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, Członek Zarządu Powiatu Jarosławskiego Krzysztof Cebulak, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu Paweł Tworek oraz Burmistrz Pruchnika Wacław Szkoła.

Planowany termin zakończenia robót to 30 września 2023 r. Inwestycja powstaje w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość robót to 14 741 815,02 zł, w tym dofinansowanie 9 582 179 zł, udział środków z budżetu Powiatu Jarosławskiego to kwota 5 159 636 zł. Długość odcinka to 8,365 km.

Zaawansowanie robót na koniec lipca to ok. 35%. Wykonawcą robót jest konsorcjum firm: Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo Agroturystyczne "SWOBODA"Sp. z.o.o. Partner " Bieżące utrzymanie Dróg Mariusz Ślimak.

remont mostu w Charytanach

W dniu 28.07.2022 roku Powiatowy Zarząd Dróg w Jaroslawiu zakończył prace remontowe na moście w Charytanach . Prace polegały na wymianie nawierzchni dyliny górnej mostu . 

informacja o zamknięciu drogi

Powiatowy Zarząd dróg w Jarosławiu informuje, że w związku z prowadzonymi pracami dotyczącymi : Przebudowy drogi powiatowej nr 1719R Jarosław - Wietlin - Łazy w km 3+712 - 12+164 i Nr 1674R Lubaczów - Laszki - Duńkowice w km 22+626 - 22+889 od dnia 27.07.2022 r. zostanie zamknieta droga powiatowa nr 1719R Jarosław - Wietlin - Łazy na odcinku Wysocko - Łazy . Objazd zostanie wyznaczony prtzez miejscowości Wietlin I , Wietlin III zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

ulica Okrzei w Jarosławiu

W dniu dzisiejszym tj 25.07.2022 roku odbył się odbiór techniczny  prac związnych z inwestycją drogową : Przebudowa drogi powiatowej nr 1728R ulica Okrzei w Jarosławiu .

Koszt inwestycji wyniósł 440552,93zł i był współfinansowany przez Gminę Miejską Jarosław.

W ramach inwestycji wykonano  500,00mb nawierzchni bitumicznej. 

Dodatkowo dla zwiększenia bezpieczeństwa pieszych wykonano wyniesione przejście dla pieszych, które zostało pomalowane farbą grubowarstwową i oznakowane znakami pionowymi D-6 na żółtym tle, jak też ustawiono prostokątne lustro drogowe celem zwiększenie widoczności dla poruszających się pojazdami mechanicznymi

22.07.2022.r
most w Charytach

Trwają prace remontowe na moście w Charytanach . Obecnie pracownicy Słuzby Liniowej PZD dokonali wymiany dyliny górnej mostu. 

remont mostu w Charytanach

Od dnia 18.07.2022 roku Pracownicy Służby liniowej PZD w Jarosławiu wykonują prace polegające na wymianie dyliny górnej mostu drewnianego .

Za wszelkie utrudnienia wynikajace z w/w prac przepraszamy i prosimy wszystkich użytkowników dróg o wyrozumiałość .

UWAGA !!! ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu informuje, że w związku z planowanymi pracami dotyczącymi remontu mostu na rzece Szkło w ciagu drogi powiatowej Nr 1715R Miękisz Nowy - Duńkowice w miejscowości Charytany zostanie zamknięty most . 

Termin planowanego zamkniecia od dnia 18.07.2022 r. do dnia 22.07.2022 r. w godz. od 7.00 - 14.00. 

Jednicześnie informujemy , że z chwilą pogorszenia się warunków atmosferycznych w poszczególnych dniach tygodnia , prace będą przerwane , a ruch pojazdów będzie się odbywał zgodnie z obowiązujacym oznakowaniem. 

Wszystkich kierowców prosimy o zachowanie szczególnej Za utrudnienia przepraszamyostrożnosci i stosowanie się do znaków drogowych oraz poleceń osób kieryujących . 

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z inwestycją 

Droga Kidałowice - Morawsko

Rozpoczęły sie prace na drodze powiatowej Nr 1769R Kidałowice - Morawsko. Droga  zostanie poszerzona do 6 metrów. Planowane jest wzmocnienie konstrukcji jezdni, wykonanie poboczy oraz chodników, zatoki autobusowej i przejść dla pieszych.

Prace będą kosztować 5,58 mln złotych, z dofinansowaniem z Polskiego ładu w wysokości 3,57 mln zł. Finansowego wsparcia udzieliła gmina Pawłosiów.

Obecnie trwają prace nawierzchniowe tj wykonanie korytek, stabilizacji, oraz podłożę tłuczniowe . 

 

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu ogłaszan nabór na eolne stanowisko pracy:
Starszy specjalista ds. kosztorysowania.

Wymiar czasu pracy: pełny etat
Termin składania aplikacji: 25.07.2022 r.

 

Ogłoszenie o naborze
Kwestionariusz osobowy.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu ogłaszan nabór na wolne stanowisko pracy:
Starszy specjalista ds. kosztorysowania.

 

Ogłoszenie o naborze
Kwestionariusz osobowy.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY - ZAKOŃCZONY

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu ogłasza nabor na wolne stanowisko pracy:

Starszy specjalista ds. kosztorysowania.

Wymiar czasu pracy: pełny etat
Termin składania aplikacji: 25.07.2022 r.

Inwestycja Wierzbna - Cieszacin

Rozpoczęły się prace związane  z inwestycją drogową : przebudowa drogi powiatowej Nr 1726R Wierzbna - Cieszacin . 

Przedmiotowy odcinek drogi długo wyczekiwany przez mieszkańców bardzo ułatwi  funkcjinonowanie miejscowosci  jak również stanie się bardzo atracyjnym miejsce  na wycieczki rowerowe, a także skróci czas dojazdu do okolicznych miejscowości. 

Obecnie trwają prace nawierzchniowe. 

 

 

 

 

 

 

Inwestycja ulica Okrzei

Rozpoczeły się prace związane z inwestycją drogową : Przebudowa drogi powiatowej Nr 1728R ulica Okrzei w Jarosławiu.  Prace wykonywane są w km 0+000 - 0+516 .

Obecnie trwają prace nawierzchniowe 

Koszt Inwestycji: 440.552,93 zł 

6.07.2022.r

Rozpoczeły się prace związane z inwestycją drogową : Przebudowa drogi powiatowej Nr 1728R ulica Okrzei w Jarosławiu. Prace wykonywane są w km 0+000 - 0+516 .
Obecnie trwają prace nawierzchniowe
Koszt Inwestycji: 440.552,93 zł

27.06.2022.r
informacja

W dniu 27 06.2022 roku została podpisana umowa na realizację kolejnej inwestycji drogowej. Przedmiotem umowy jest droga powiatowa Wiązownica - Radawa - Wola Mołodycka . Pieniadze na ten cel zostały pozyskane z  Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 8,5mln złotych. 

Całkowity koszt inwestycji wynosi  17 mln złotych.  Inwestycja realizowana we współracy z gminą Wiązownica. 

Zakonczenie inwestycji - wrzesień 2023r. 

23.06.2022.r
INWESTYCJA

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu informuje, iż w związku z  planowaną przebudową drogi powiatowej Nr 1769R Kidałowice - Morawsko (w km 0+000 do km 1+514) oraz wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu od 27 czerwca 2022 r., wystąpią utrudnienia w ruchu samochodowym w związku z prowadzonymi robotami drogowymi.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 

20.06.2022.r

15 czerwca przeprowadzono odbiory techniczne inwestycj pięciu  nowych, bezpiecznych przejść dla pieszych powstało staraniem jarosławskiego samorządu powiatowego. Przejścia zostały wybudowane na drogach powiatowych : 

  • Jarosławiu - ul. Żeromskiego (koło szkoły podstawowej); ul. Konfederacka.
  • Radymnie - ul. Złota Góra
  • Pruchniku - ul. ks. Markiewicza (koło szkoły podstawowej)
  • Laszkach - koło kościoła

Całość inwestycji wykonano dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg), przekazanego za pośrednictwem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Inwestycja Pruchnik - Kramarzówka - Helusz

Powiatowy Zarzad Dróg w Jarosławiu informuje, że rozpoczeły się roboty nawierzchniowe  na drodze powiatowej Nr 1778R Pruchnik - Kramarzówka - Helusz w m. Kramarzówka

13.06.2022.r
informacja

W dniu 11.06.2022 r. w wyniku intensywnych zjawisk atmosferycznych ( burz - "oberwania chmury") na terenie dróg powiatowych leżących na terenie gminy Rokietnica a w szczególności w ciągu drogi powiatowej Nr 1783R Rokietnica - Maćkowice - odnotowano liczne zamulenia i oberwania poboczy w ciagu w/w drogi. 

Skutki zaistniałej sytuacji zwalczali pracownicy Służby Liniowej do późnych godzin popołudniowych. 

komunikat o utrudnieniach w ruchu drogowym na drogach powiatowych

Organizator biegu terenowego GALICYA TRAIL 2022, Stowarzyszenie Jarosławska Grupa Biegowa Sokoł informuje o niewielkich utrudnieniach w ruchu drogowym, które mogą wystąpić w okolicach miejsca biegu w dniu 12.06.2022 rokiu / niedziela/ na drogach powiatowych : 

  • droga Nr 1725R ulica Pawłosiowska w godz. od 9.00 do 13.00
  • droga Nr 1617R kańczuga - Jaroslaw / okolice wiaduktu nad autostradą A4 w m Cieszacin w godz. od 9.00 do 11.00 

 

 Za utrudnienia serdecznie przepraszamy i dziękujemy za wyrozumiałość oraz współprcę. 

 

INWESTYCJA Kidałowice - Rokietnica

Trwa przebudowa drogi powiatowej Kidałowice - Rokietnica. To 8 kilometrów trasy do całkowitej przebudowy, budowa i przebudowa chodników oraz kanalizacji na odcinku ponad 4 km, planowane jest także wyznaczenie przejścia dla pieszych przy końcu inwestycji w Rokietnicy, przy wlocie do drogi wojewódzkiej. Ponad 6 mln zł na inwestycję samorząd powiatowy pozyskał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Do inwestycji dokładają się również gminy Pawłosiów, Rokietnica, Chłopice.

2.06.2022.r
informacja

W ramach drugiego naboru wniosków z Programu Inwestycji Strategicznych , Powiat Jarosławski otrzymał kwotę w wysokości 14 mln zł. Kwota zostanie przeznaczona na dwie inwestycje  drogowe : 

  • budowę mostu na rzece Szkło wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1719R – 10,253 mln zł
  • przebudowę drogi powiatowej Radymno –  Wacławice wraz z przebudową mostu w m. Zabłotce – 3,996 mln zł.
23.05.2022.r
informacja

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu informuje ,że od dnia 20.05.2022 roku rozpoczęto wiosenne koszenie poboczy w ciagu dróg i ulic powiatowych. 

W związku z trwającymi pracami, uprasza sie kierowców do zachowania szczególnej ostrożności przy pracyjacym sprzęcie w pasie drogowym 

Za utrudnienia przepraszamy 

19.05.2022.r
informacja

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu informuje, że w związku z trwającą przebudową drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik - Kramarzówka - Helusz zostanie zamkniety w dniu 23.05.2022 roku w godzinach porannych odcinek  drogi powiatowej  od skrzyżowania z drogą NR 1779R droga przez wieś Kramarzówka do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1781R Helusz - Wola Węgierska na długości 2,150km . 

Objazd bedzie prowadzony przez miejscowości Węgierka i Wola Węgierska 

Kierujacych prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do znaków drogowych oraz poleceń osób kierujących ruchem.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z inwestycją.

18.05.2022.r
INWESTYCJA

18 maja odebrano blisko 2,5 kilometrowy odcinek gruntownie odnowionej drogi Hawłowice-Bystrowice. Na jego przebudowę mieszkańcy czekali wiele lat, a udało się ją wykonać dzięki pozyskaniu przez samorząd powiatowy - za pośrednictwem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie - dofinansowania z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

 

16.05.2022.r
informacja

W dniu 16 maja 2022 r. starosta jarosławski Stanisław Kłopot podpisał umowy na realizację dwóch powiatowych inwestycji drogowych. Przedmiotem umów są drogi Jarosław – Wietlin – Łazy oraz Kidałowice – Morawsko. Pieniądze na ten cel samorząd powiatowy pozyskał z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Współfinansować je będą również miejscowe samorządy gminne. Obydwie drogi mają być gotowe w przyszłym roku.

 

27.04.2022.r
informacja

W dniu dzisiejszym pracownicy Służby Liniowej PZD w Jarosławiu wykonywali  prace związane z oczyszczaniem pasa drogowego ( rębakowanie krzaków)  przy drodze powiatowej  Nr 1705R Surmaczówka - Zapałów w miejscowości Surmaczówka 

13.04.2022.r
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

NIECH ZMARTCHWSTANIE PAŃSKIE
KTÓRE NIESIE ODRODZENIE DUCHOWE
NAPEŁNI WSZYSTKICH SPOKOJEM I WIARĄ
DA SIŁE W POKONYWANIU TRUDNOSCI
I POZWOLI Z UFNOSCIĄ PATRZEĆ
W PRZYSZŁOŚĆ

SKŁADAJĄ DYREKTOR I PRACOWNICY
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W JAROSŁAWIU

5.04.2022.r

4 kwietnia na odcinku drogi Kidałowice-Rokietnica odbyła się konferencja prasowa z udziałem ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, posła Tadeusza Chrzana i starosty jarosławskiego Stanisława Kłopota. W wydarzeniu uczestniczyli również radni powiatowi Marek Kucab i Marek Kisielewicz oraz burmistrz Pruchnika Wacław Szkoła i wójtowe: Chłopic Andrzej Homa a także Rokietnicy Witold Szajny.

Spotkanie dotyczyło podsumowania prowadzonych, dzięki wsparciu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, inwestycji drogowych w powiecie jarosławskim. W przypadku pow. jarosławskiego, od 2019 roku, to ponad 22 mln zł dofinansowania do inwestycji drogowych (mowa tylko o inwestycjach samorządu powiatu). - Aktualnie prowadzone są dwie duże inwestycje, które współfinansuje RFRD. Koszt obydwu to dokładnie 24 116 246 zł, natomiast dofinasowanie wynosi 15 675 559 zł. Obie inwestycje są niezwykle istotne dla mieszkańców powiatu jarosławskiego – wyjaśniał starosta jarosławski Stanisław Kłopot. 

21.03.2022.r
informacja

Powiatowy Zarząd Dróg  w Jarosławiu informuje, że w dniu 18.03.2022 roku pracownicy Służby Liniowej PZD w Jarosławiu wykonują remont poboczy w ciagu drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów - Laszki - Duńkowice na odcinku Bukowina do granicy z powiatem lubaczowskim 

18.02.2022.r
informacja

W dniu dzisiejszym pracownicy Służby Liniowej PZD w Jarosławiu kontynuują prace związane z oczyszczaniem pasa drogowego ( wycinka krzaków i podcięcie drzew) przy  drogach  powiatowych Nr 1719R Jarosław- Wietlin - Łazy oraz drogi  Nr 1717R Bobrówka - Wysock. 

17.02.2022.r
informacja

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu informuje, że w dniach od 15.02.2022r. do 17.02.2022 roku pracownicy Słuzby Liniowej prowadzą przy użyciu ciagnika , wycinkę krzaków  przy drogach powiatowych Nr 1717R Bobrówka - Wysock oraz drodze powiatowej Nr 1719R Jarosław- Wietlin - Łazy . 

17.02.2022.r
informacja

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu informuje, że w dniu 17.02.2022r. Pracownicy Służby Liniowej PZD kontynuują prace związane z remontem  poboczy na drodze powiatowej Nr 1767R ulica Cegielniana w Jarosławiu , celem poprawy bezpieczeństwa użytkowaników dróg. 

16.02.2022.r
informacja

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu informuje, że w dniu dzisiejszym pracownicy Służby Liniowej wykonują interwencyjne prace polegajace na uzupełnianiu  ubytków w poboczu drogi powiatowej  ulicy Cegielnianej w Jarosławiu , celem poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg . 

15.02.2022.r
informacja

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu informuje, że od dnia 01.02.2022 roku wykonywane są  interwencyjne prace polegające na  " łataniu ubytków w nawierzchni" w ciągu dróg i ulic powiatowych na terenie całego powiatu , których celem jest poprawa bezpieczeństwa poruszajacych się uzytkowaników dróg powiatowych. 

Pracownicy Służby Liniowej PZD w Jarosławiu na dzień dzisiejszy zużyli około 5ton mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno , łatając ekstremalne ubytki w nawierzchni na terenie całego Powiatu Jarosławskiego - prace będą kontynuowane w miarę dogodnych warunków atmosforycznych. 

11.02.2022.r
informacja

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu informuje, że w związku z polepszeniem się warunków atmosferycznych pracownicy Słuzby Liniowej PZD w przerwie pomiedzy dyżurami zimowego utrzymania dróg, wykonują usługi pielęgnacyjne  związane z oczyszczeniem pasa drogowego dróg powiatowych na terenie całego powiatu. 

Potencjalnych wykonawców zapraszamy na Platformę Zakupową Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu dostępną pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/pzdjaroslaw

28 grudnia 2020 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Zarządzem Powiatu Jarosławskiego a Burmistrzem Miasta Radymna w sprawie przejęcia przez Gminę Miejską Radymno zadania publicznego polegającego na letnim i zimowym utrzymaniu dróg powiatowych położonych na terenie miasta Radymno w roku 2021.

zasady bezpieczeństwa przed koronowirusem