A A A+ A++
logo BIP
Zdjęcia

Aktualności

27.06.2022.r
informacja

W dniu 27 06.2022 roku została podpisana umowa na realizację kolejnej inwestycji drogowej. Przedmiotem umowy jest droga powiatowa Wiązownica - Radawa - Wola Mołodycka . Pieniadze na ten cel zostały pozyskane z  Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 8,5mln złotych. 

Całkowity koszt inwestycji wynosi  17 mln złotych.  Inwestycja realizowana we współracy z gminą Wiązownica. 

Zakonczenie inwestycji - wrzesień 2023r. 

23.06.2022.r
INWESTYCJA

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu informuje, iż w związku z  planowaną przebudową drogi powiatowej Nr 1769R Kidałowice - Morawsko (w km 0+000 do km 1+514) oraz wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu od 27 czerwca 2022 r., wystąpią utrudnienia w ruchu samochodowym w związku z prowadzonymi robotami drogowymi.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 

20.06.2022.r

15 czerwca przeprowadzono odbiory techniczne inwestycj pięciu  nowych, bezpiecznych przejść dla pieszych powstało staraniem jarosławskiego samorządu powiatowego. Przejścia zostały wybudowane na drogach powiatowych : 

  • Jarosławiu - ul. Żeromskiego (koło szkoły podstawowej); ul. Konfederacka.
  • Radymnie - ul. Złota Góra
  • Pruchniku - ul. ks. Markiewicza (koło szkoły podstawowej)
  • Laszkach - koło kościoła

Całość inwestycji wykonano dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg), przekazanego za pośrednictwem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Inwestycja Pruchnik - Kramarzówka - Helusz

Powiatowy Zarzad Dróg w Jarosławiu informuje, że rozpoczeły się roboty nawierzchniowe  na drodze powiatowej Nr 1778R Pruchnik - Kramarzówka - Helusz w m. Kramarzówka

13.06.2022.r
informacja

W dniu 11.06.2022 r. w wyniku intensywnych zjawisk atmosferycznych ( burz - "oberwania chmury") na terenie dróg powiatowych leżących na terenie gminy Rokietnica a w szczególności w ciągu drogi powiatowej Nr 1783R Rokietnica - Maćkowice - odnotowano liczne zamulenia i oberwania poboczy w ciagu w/w drogi. 

Skutki zaistniałej sytuacji zwalczali pracownicy Służby Liniowej do późnych godzin popołudniowych. 

INWESTYCJA Kidałowice - Rokietnica

Trwa przebudowa drogi powiatowej Kidałowice - Rokietnica. To 8 kilometrów trasy do całkowitej przebudowy, budowa i przebudowa chodników oraz kanalizacji na odcinku ponad 4 km, planowane jest także wyznaczenie przejścia dla pieszych przy końcu inwestycji w Rokietnicy, przy wlocie do drogi wojewódzkiej. Ponad 6 mln zł na inwestycję samorząd powiatowy pozyskał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Do inwestycji dokładają się również gminy Pawłosiów, Rokietnica, Chłopice.

2.06.2022.r
informacja

W ramach drugiego naboru wniosków z Programu Inwestycji Strategicznych , Powiat Jarosławski otrzymał kwotę w wysokości 14 mln zł. Kwota zostanie przeznaczona na dwie inwestycje  drogowe : 

  • budowę mostu na rzece Szkło wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1719R – 10,253 mln zł
  • przebudowę drogi powiatowej Radymno –  Wacławice wraz z przebudową mostu w m. Zabłotce – 3,996 mln zł.
23.05.2022.r
informacja

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu informuje ,że od dnia 20.05.2022 roku rozpoczęto wiosenne koszenie poboczy w ciagu dróg i ulic powiatowych. 

W związku z trwającymi pracami, uprasza sie kierowców do zachowania szczególnej ostrożności przy pracyjacym sprzęcie w pasie drogowym 

Za utrudnienia przepraszamy 

19.05.2022.r
informacja

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu informuje, że w związku z trwającą przebudową drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik - Kramarzówka - Helusz zostanie zamkniety w dniu 23.05.2022 roku w godzinach porannych odcinek  drogi powiatowej  od skrzyżowania z drogą NR 1779R droga przez wieś Kramarzówka do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1781R Helusz - Wola Węgierska na długości 2,150km . 

Objazd bedzie prowadzony przez miejscowości Węgierka i Wola Węgierska 

Kierujacych prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do znaków drogowych oraz poleceń osób kierujących ruchem.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z inwestycją.

18.05.2022.r
INWESTYCJA

18 maja odebrano blisko 2,5 kilometrowy odcinek gruntownie odnowionej drogi Hawłowice-Bystrowice. Na jego przebudowę mieszkańcy czekali wiele lat, a udało się ją wykonać dzięki pozyskaniu przez samorząd powiatowy - za pośrednictwem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie - dofinansowania z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

 

16.05.2022.r
informacja

W dniu 16 maja 2022 r. starosta jarosławski Stanisław Kłopot podpisał umowy na realizację dwóch powiatowych inwestycji drogowych. Przedmiotem umów są drogi Jarosław – Wietlin – Łazy oraz Kidałowice – Morawsko. Pieniądze na ten cel samorząd powiatowy pozyskał z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Współfinansować je będą również miejscowe samorządy gminne. Obydwie drogi mają być gotowe w przyszłym roku.

 

27.04.2022.r
informacja

W dniu dzisiejszym pracownicy Służby Liniowej PZD w Jarosławiu wykonywali  prace związane z oczyszczaniem pasa drogowego ( rębakowanie krzaków)  przy drodze powiatowej  Nr 1705R Surmaczówka - Zapałów w miejscowości Surmaczówka 

5.04.2022.r

4 kwietnia na odcinku drogi Kidałowice-Rokietnica odbyła się konferencja prasowa z udziałem ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, posła Tadeusza Chrzana i starosty jarosławskiego Stanisława Kłopota. W wydarzeniu uczestniczyli również radni powiatowi Marek Kucab i Marek Kisielewicz oraz burmistrz Pruchnika Wacław Szkoła i wójtowe: Chłopic Andrzej Homa a także Rokietnicy Witold Szajny.

Spotkanie dotyczyło podsumowania prowadzonych, dzięki wsparciu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, inwestycji drogowych w powiecie jarosławskim. W przypadku pow. jarosławskiego, od 2019 roku, to ponad 22 mln zł dofinansowania do inwestycji drogowych (mowa tylko o inwestycjach samorządu powiatu). - Aktualnie prowadzone są dwie duże inwestycje, które współfinansuje RFRD. Koszt obydwu to dokładnie 24 116 246 zł, natomiast dofinasowanie wynosi 15 675 559 zł. Obie inwestycje są niezwykle istotne dla mieszkańców powiatu jarosławskiego – wyjaśniał starosta jarosławski Stanisław Kłopot. 

21.03.2022.r
informacja

Powiatowy Zarząd Dróg  w Jarosławiu informuje, że w dniu 18.03.2022 roku pracownicy Służby Liniowej PZD w Jarosławiu wykonują remont poboczy w ciagu drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów - Laszki - Duńkowice na odcinku Bukowina do granicy z powiatem lubaczowskim 

18.02.2022.r
informacja

W dniu dzisiejszym pracownicy Służby Liniowej PZD w Jarosławiu kontynuują prace związane z oczyszczaniem pasa drogowego ( wycinka krzaków i podcięcie drzew) przy  drogach  powiatowych Nr 1719R Jarosław- Wietlin - Łazy oraz drogi  Nr 1717R Bobrówka - Wysock. 

17.02.2022.r
informacja

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu informuje, że w dniach od 15.02.2022r. do 17.02.2022 roku pracownicy Słuzby Liniowej prowadzą przy użyciu ciagnika , wycinkę krzaków  przy drogach powiatowych Nr 1717R Bobrówka - Wysock oraz drodze powiatowej Nr 1719R Jarosław- Wietlin - Łazy . 

17.02.2022.r
informacja

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu informuje, że w dniu 17.02.2022r. Pracownicy Służby Liniowej PZD kontynuują prace związane z remontem  poboczy na drodze powiatowej Nr 1767R ulica Cegielniana w Jarosławiu , celem poprawy bezpieczeństwa użytkowaników dróg. 

16.02.2022.r
informacja

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu informuje, że w dniu dzisiejszym pracownicy Służby Liniowej wykonują interwencyjne prace polegajace na uzupełnianiu  ubytków w poboczu drogi powiatowej  ulicy Cegielnianej w Jarosławiu , celem poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg . 

15.02.2022.r
informacja

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu informuje, że od dnia 01.02.2022 roku wykonywane są  interwencyjne prace polegające na  " łataniu ubytków w nawierzchni" w ciągu dróg i ulic powiatowych na terenie całego powiatu , których celem jest poprawa bezpieczeństwa poruszajacych się uzytkowaników dróg powiatowych. 

Pracownicy Służby Liniowej PZD w Jarosławiu na dzień dzisiejszy zużyli około 5ton mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno , łatając ekstremalne ubytki w nawierzchni na terenie całego Powiatu Jarosławskiego - prace będą kontynuowane w miarę dogodnych warunków atmosforycznych. 

11.02.2022.r
informacja

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu informuje, że w związku z polepszeniem się warunków atmosferycznych pracownicy Słuzby Liniowej PZD w przerwie pomiedzy dyżurami zimowego utrzymania dróg, wykonują usługi pielęgnacyjne  związane z oczyszczeniem pasa drogowego dróg powiatowych na terenie całego powiatu. 

Potencjalnych wykonawców zapraszamy na Platformę Zakupową Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu dostępną pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/pzdjaroslaw

28 grudnia 2020 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Zarządzem Powiatu Jarosławskiego a Burmistrzem Miasta Radymna w sprawie przejęcia przez Gminę Miejską Radymno zadania publicznego polegającego na letnim i zimowym utrzymaniu dróg powiatowych położonych na terenie miasta Radymno w roku 2021.

zasady bezpieczeństwa przed koronowirusem